Minstebestilling 10 stk per vare (gjelder ikke hele kanner og container)
Elvebredden Catering må søke om skjenkebevilling og ta forbehold til at søknaden godkjennes. 
Vi bør sende inn søknad om skjenkebevilling innen 2 uker før arrangementet, så vær tidlig ute med å varsle oss!
Elvebredden Catering må søke om skjenkebevilling og ta forbehold til at søknaden godkjennes. 
Vi bør sende inn søknad om skjenkebevilling innen 2 uker før arrangementet, så vær tidlig ute med å varsle oss!
Elvebredden Catering må søke om skjenkebevilling og ta forbehold til at søknaden godkjennes. 
Vi bør sende inn søknad om skjenkebevilling innen 2 uker før arrangementet, så vær tidlig ute med å varsle oss!
Elvebredden Catering må søke om skjenkebevilling og ta forbehold til at søknaden godkjennes. 
Vi bør sende inn søknad om skjenkebevilling innen 2 uker før arrangementet, så vær tidlig ute med å varsle oss!
Elvebredden Catering må søke om skjenkebevilling og ta forbehold til at søknaden godkjennes. 
Vi bør sende inn søknad om skjenkebevilling innen 2 uker før arrangementet, så vær tidlig ute med å varsle oss!