Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvarVerdens klimautfordringer angår alle, og vi som lever av å steke og smørdampe råvarene naturen gir oss, føler et ekstra ansvar for hvordan vi behandler miljøet. Vi jobber målrettet mot flere av FNs bærekraftmål - les mer om dette her. For å gi deg en garanti om at det du handler hos oss verken fører til unødvendige utslipp eller uforsvarlig utnyttelse av naturressurser, har vi et system som gjør det mulig å spore miljøavtrykket i leverandørkjeden vår. Vi kan hjelpe deg med å utvikle bærekraftige menyer som etterlater seg et så lite miljøavtrykk som mulig, og ved hjelp av de grønne bladene i menyoversikten vår, kan du enkelt velge deg de aller beste og mest bærekraftige alternativene.Økologiske råvarer og produkter

Elvebredden Catering har som mål å prioritere bruken av økologiske råvarer og produkter slik at vi øker bruken av disse over tid. Dette gjøres blant annet ved at:

- Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles.
- God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges.
- Produkter uten faremerking foretrekkes.
- Krav til innkjøp av mat, drikke og serveringstjenester:
o   Ved matservering i virksomheten, arbeid for å begrense kjøttforbruket og vær bevisst på å tilby retter uten eller med lite kjøtt.
o   Fisk og sjømat skal stamme fra bærekraftige fiskerier. Unngå «røde» arter i WWFs sjømatguide, og velg fortrinnsvis sertifisert sjømat etter MSC-standarden (villfanget) eller ASC-standarden (oppdrett).
o   Unngå innkjøp av produkter som inneholder ikke-sertifisert palmeolje. Hvis palmeolje benyttes, skal den være sertifisert som Identity Preserved (IP) eller Segregated etter RSPO-standardene. Se Palmeoljeguiden fra Regnskogfondet for mer informasjon.


Grønne blader

Vi har analysert oppskriftene våre, så vi kan spore klimagassutslipp fra de ulike ingrediensene vi bruker. Det gjør det enklere for oss å sette sammen mer bærekraftige menyer, samtidig som vi kan hjelpe deg med å ta mer miljøvennlige valg. Når du er inne i nettbutikken vår, trenger du bare å se etter de grønne bladene på bildene av de ulike rettene: Ett grønt blad betyr at du har gjort et miljøvennlig og bærekraftig menyvalg - to grønne blader betyr at du gjort et kjempebra miljøvalg.


En bærekraftig reise

Et godt bærekraftig valg for deg, består selvfølgelig av flere ingredienser enn bare råvarene du får levert. Hele reisen fra varelevering til gjenvinning og transporten imellom, krever at vi tar ansvarsbevisste valg med utgangspunkt i hva som er best for miljøet.


For å redusere matsvinn:

- samarbeider vi med andre bedrifter, så vi unngår å kaste mat med kort holdbarhet
- gir vi bort overskuddsmat til veldedighet
- har vi et automatisert system som hjelper oss med å beregne mengden mat vi leverer


For å sikre en ansvarlig produksjon:

- har vi et generelt fokus på energibesparende produksjon
- kjører vi el-varebiler
- bruker vi kun miljøvennlige renholdmidler
- bruker vi komposterbar engangsemballasje
- kildesorterer vi alt


Bærekraftig sjømat

Vi elsker fisk og sjømat, men ikke for enhver pris. Elvebredden Catering bruker MSC-sertifisert fisk som er på WWFs eller Seafood Watchs grønne liste, eller ASC-sertifisert oppdrettsfisk. Det gjør vi fordi en faretruende stor andel av fiskeforekomstene i verden enten er fullt utnyttet, utsatt for overfiske eller helt uttømt. Når du bestiller sertifisert og grønnlistet sjømat, bidrar du til et mer bærekraftig fiske og at vi bevarer planetens utsatte fiskebestander - og det syns vi du skal.


Miljøfyrtårn

Elvebredden Catering er Miljøfyrtårn-sertifisert i kategorien Catering og Kantine. Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Vi ser Miljøfyrtårn som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som firma og våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar. At Elvebredden Catering er en Miljøfyrtårn-bedrift og tilfredsstiller kravene til sertifisering, betyr at vi også kan bistå våre kunder med å gjøre grønnere valg. Vi ønsker å inspirere flere av våre samarbeidspartnere til å trekke i grønn retning.

Vi kan for eksempel hjelpe deg med å finne ut hvilke produkter du kjøper i dag som er gode miljøvalg, og hvilke som kan erstattes med mer bærekraftige alternativer.


Et godt arbeidsmiljø

Miljøkamp handler etter vår mening også om å gi folk anledning og mulighet til å ta bærekraftige valg. Med det mener vi både at det er viktig å informere om hvilke muligheter som finnes, men også å inspirere og skape positive ringvirkninger gjennom gode arbeidsplasser - noe som understrekes i det åttende av FNs bærekraftmål. Derfor har vi en avtale med bydel Gamle Oslo om praksisplasser og opplæring av vanskeligstilt ungdom. Vi tror på inkludering og mangfold, og teller i dag 15 ulike nasjonaliteter blant medarbeiderne våre. Gjennom trygghet, mestring og inspirasjon, håper vi at vi kan få med oss enda flere i kampen for en grønnere og mer bærekraftig verden.
/