SERVITØR, PR TIME - JUSTERES I ETTERKANT

bestselger

VARENUMMER: 415

NB! Ved bestilling av personell øker MVA-satsen på hele leveringen til 25%

Servitør bestilles for minimum 4,5 timer

Variable kostnader som kan legges til sluttfaktura:

- Transport utenfor sone 1, enten i henhold til Ruters soner for kollektiv transport hvor dette er hensiktsmessig, eller firmabil om nødvendig
- Personalmat ved vakter over 6 timer
- Overtidsbetaling etter 8,5 timer med 50 % overtidstillegg
- For oppdrag utenfor Oslo faktureres også reisetid

Vi anbefaler at servitørene møter i god tid før gjestene kommer.

Husk å oppgi:
- Når du ønsker at servitøren skal møte opp.
- Hvor lenge oppdraget skal være
- Antall servitører. (Trenger du mer enn én servitør kan du legge inn det totale forventede timer. I neste steg av bestillingen kommer fritekstfelt der du kan skrive hvor mange servitører du vil ha.)
631,-
pris er inkl.MVA

Vi anbefaler også:/